Carta de Campaña LXII

02/02/2021

Bilbao, a 28 de enero de 2021

 

 

Queridos amigos:

 

Como cada año, cuando nos acercamos al segundo domingo de febrero, lanzamos nuestra Campaña anual. Este año es el tercer año del trienio dedicado a los Derechos Humanos.

En este periodo tan difícil que nos toca vivir, no nos podemos olvidar de los que viven en la mayor pandemia del mundo que es el HAMBRE.

El lema elegido para este año “CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE” quiere seguir comentando aquellas actitudes de colaboración que sirven para frenar la pandemia del hambre.

Una situación que nos obliga a reforzar nuestro compromiso y nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es el reflejo de la desigualdad que vivimos y para acabar con ambas es necesario la implicación de todos en la construcción del bien común a través de la cultura y la solidaridad.  “Hagamos nuestra contribución pequeña o grande para acabar con esta plaga que nos deshumaniza a todos”.

Los días señalados de la Campaña son:

12 de Febrero : Día del Ayuno voluntario

14 de Febrero: Jornada de sensibilización y colecta en las parroquias

Gracias por vuestro compromiso, trabajo, oración y solidaridad.

 

 

 

Reyes Villanueva Nebreda

Presidenta – Delegada de Manos Unidas en Bizkaia

 

Bilbao, 2021.eko urtarrilaren 28a

 

 

Adiskideok:

 

Sasoi honetan ohikoa dogunez, otsailaren bigarren domeka hurran dogula, urteroko kanpaina aurkezten dogu. Aurtengoa, Giza Eskubideei eskainitako hirurtekoko azken urtea da.

 

Bizi dogun sasoi hau benetan arazotsua da, baina halanda be, ezin doguz ahaztu munduko pandemiarik handiena dan GOSEA jasaten daben guztiak.

 

“KUTSATU ELKARTASUNA ETA BUKATU GOSEAREKIN” goiburua aukeratu dogu ekitaldi honetarako eta beronen bitartez gosearen pandemia geldiarazteko baliagarri diran lankidetzazko jarrerak gogoratu eta agertzera emotea da helburua.

 

Goseak eragindako egoera latz hori bizi dabenen aurrean, ezinbestekoa da gure konpromisoa eta egitekoa. Izan be, munduan hedatuta dagoan gosea bizi dogun desbardintasunaren ondorio da eta bata zein bestea ezabatzeko, nahitaezkoa da guztion konpromisoa kultura eta alkartasunaren bidez guztion ona zabaltzeko. “Egin daigun gure ekarpena, txiki ala handia, gizatasuna kentzen deuskun izurrite hau errotik kentzeko”.

 

Hona hemen kanpainako egun nabarmenak:

 

Otsailak 12: Borondatezko barau eguna

Otsailak 14: Parrokietan sentiberatasuna bizteko eta dirua batzeko eguna

 

Eskerrik asko zuon konpromiso, lan, otoitz eta alkartasunagaitik.

 

 

 

Reyes Villanueva Nebreda

Esku Elkartuak erakundeko Presidente - Ordezkaria Bizkaian

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete