2018-ECU/71563/LVIII A: Fortalecimiento de la comercialización de maíz y frijol en Comunidades Rurales.

ECUADOR - AMÉRICA

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ Y FRIJOL EN COMUNIDADES RURALES

El proyecto se localiza en la Parroquia Chillanes, perteneciente a la Provincia de Bolívar, ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes ecuatorianos. Debido al bajo nivel de ingresos generado por la agricultura, principal actividad económica de la zona, los índices de pobreza son muy superiores a la media nacional, al igual que el nivel de analfabetismo. El 33% de las viviendas sufre problemas de hacinamiento severo, con bajo acceso a los servicios básicos.

La presente actuación constituye la fase número cuatro de un proyecto que se inició hace cuatro años y que seguirá siendo dirigido por el mismo Socio Local Maquita, con amplia experiencia exitosa en el ámbito de la producción y el comercio justo. Lo que se busca con esta nueva y definitiva fase es el fortalecimiento de las cadenas de valor solidarias del mote (maíz procesado) y el fréjol, en el marco del comercio justo. Para ello se prevé intervenir en tres procesos:

1-      Productivo: se trabajará en el empoderamiento de los productores;

2-      Transformación-Comercialización: se trabajará para el fortalecimiento de la planta procesadora de maíz (mote);

3-      Participación ciudadana: se trabajará para el fortalecimiento de gestión y planificación de las asociaciones que recoja un plan de reducción de brechas de género.

Por tratarse de una última fase, al final de un largo proceso de 4 años, cabe destacar que con el proyecto se han producido avances importantes de mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias. Los beneficiarios son 199 personas (78 mujeres Y 121 hombres), que ya participaron en las fases anteriores. Manos Unidas participará con un 79,04% del presupuesto, asumiendo, mayoritariamente, las partidas de construcción, personal y funcionamiento, y la totalidad de los equipos y materiales, servicios técnicos externos, viajes y auditoría. Entre el Socio Local y los beneficiarios contribuirán con el restante 20,96% financiando parcialmente las partidas de construcción, personal y funcionamiento. El proyecto tendrá una duración de 18 meses.

Importe del proyecto: 115.151,00 €

Nuestra Delegación de Manos Unidas Bilbao colabora con 3.000 euros.

 

Al frente del proyecto: Dña. Ma Jesús Pérez

FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC

COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS

 

PROYECTO    DONANTE IMPORTE
ECU/71563/LVIII A    CORO INDAUTXU - SANTA AGUEDA      485,92
ECU/71563/LVIII A ATHLETIC CLUB     500,00
ECU/71563/LVIII A  EL CORTE INGLÉS BILBAO       60,00
ECU/71563/LVIII A  PARTICULARES        27,00
     
  TOTAL   1.072,92 

 

 

 

ECUADOR - AMERIKA

 

ARTO ETA BABARRUNAREN MERKATURATZEAREN SENDOTZEA LANDATAR ELKARTEETAN

 

Ekuadorreko Andetako Mendikateko mendebaldeko isurialdean kokatuta dagoen Bolivar Probintziako Chillanes parrokian garatuko da egitasmoa. Inguruko jarduera ekonomiko nagusia den nekazaritzaren bidez eragiten diren sarrera urriak direla-eta, pobrezia-tasak eta analfabetismo-maila herrialdeko batez bestekoaren gainetik daude nabarmen. Bizilekuen %33tan metaketa-arazo larriak antzeman daitezke eta gutxik jadesten ditu oinarrizko zerbitzuak.

 

Duela lau urte martxan jarri zen egitasmoaren laugarren fasea litzateke honako jarduera hau  eta ekoizpen eta bidezko merkataritzaren arloan esperientzia handia duen ‘Maquita’ lekuko bazkideak zuzenduko du aurrerantzean ere. Fase berri eta azken honekin zera lortu nahi da: mote (prozesaturiko artoa) eta babarrunaren balio-kate solidarioak sendotu, bidezko merkataritzaren barruan. Horretarako, hiru prozesutan esku-hartzea aurreikusita dago:

 

1-      Ekoizpena: ekoizleen ahalduntzea landuko da;

 

2-      Eraldatze-merkaturatzea: artoaren prozesamendurako (motea) instalazioa sendotuko da;

 

3-      Herritarren partaidetza: genero-aldeak murrizteko egitasmoa jasoko duen elkarteen kudeaketa eta plangintzaren sendotzea bilatuko da.

 

Azken fasea izainik, 4 urteko prozesu luzearen bukaeran, nabarmentzekoa da egitasmo honen bitartez aurrerapen esanguratsuak izan direla familia onuradunen gizarte-ekonomia baldintzak hobetzeari dagokionez. Onuradunak, aurreko faseetan ere parte hartu zuten 199 lagun (78 emakume eta 121 gizon) dira. Esku Elkartuak erakundeak bere gain hartuko du aurrekontuaren %79,04a, batik bat, eraikuntzarako, langile eta funtzionamendurako, ekipo eta material guztietarako, kanpoko zerbitzuetarako, bidaietarako eta kontu-ikuskaritzarako partidak. Lekuko bazkidearen eta onuradunen artean jarriko dute gainerako %20,96a, eraikuntzarako, langile eta funtzionamendurako partiden zati bat ordainduz. Egitasmoaren iraupena 18 hilekoa izango da.

 

Egitasmoaren zenbatekoa: 115.151,00 €

 

 

 

Egitasmoaren arduraduna:         Mª Jesus Perez And.a

 

MAQUITA CUSHUNCHIC FUNDAZIOA

 

ANAI-ARREBEN ARTEAN MERKATURATUZ

 

 

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete