2018-PER/72539/LVIII B: Producción Acuícola en Comunidades Amazónicas

PERÚ  – AMÉRICA

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN COMUNIDADES AMAZÓNICAS

El proyecto se desarrolla en las comunidades rurales de piscicultores Indiana y San Luis, Departamento de Loreto en la Amazonía Peruana. Loreto tiene la mayor población indígena del país, con más de 105.000 habitantes que pertenecen a 29 etnias distintas, cuyas formas de vida son de constante equilibrio para preservar sus recursos naturales y biodiversidad. La Amazonía vive un proceso de degradación ambiental, y grandes extensiones de terreno están siendo compradas por empresas para la siembra de palma aceitera, lo que provoca conflictos con las poblaciones y se traduce en la pérdida de la calidad de vida de la población local.

Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TAFIR), es una ONG creada en el año 1981, que viene actuando en base a experiencias participativas de poblaciones urbanas y rurales que viven en condiciones de vulnerabilidad, inequidad y exclusión. Solicitan la colaboración de Manos Unidas para hacer posible un segundo año de apoyo a los emprendimientos que ya culminaron el proceso productivo y están en plena comercialización. Los ejes de intervención apuntarán a: 1) reforzar las capacidades adquiridas de las familias piscicultoras en técnicas de crianza productiva y ecológica, y gestión empresarial eficiente y rentable; 2) se apoyará la relación comercial de las familias productoras con el mercado para la comercialización de dos campañas de producción de peces; 3) se fortalecerá la organización de las familias y sus alianzas con las instituciones públicas y autoridades, para que su experiencia sirva para la elaboración de otras propuestas y se implementen en otras comunidades; y 4) difundir la importancia de la piscicultura en 10 comunidades vecinas como una actividad productiva rentable de la zona, con enfoque de cuidado del medio ambiente. Los beneficiarios directos del proyecto son 18 familias, unas 90 personas. La aportación local se destina a equipos y materiales, capacitaciones, personal y gastos de funcionamiento. Manos Unidas apoya los mismos conceptos, con una aportación que representa el 67,3% del presupuesto total.

 

Importe del proyecto: 79.158,00 €

 

Al frente del proyecto: D. Melanio Estela Matas

TALLER DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN FAMILIAR
PROYECTO DONANTE        IMPORTE
PER/72539/LVIII B COLEGIO ASKARTZA 1322,50
PER/72539/LVIII B GRUPO BIAT (PARROQUIA IBARREKOLANDA) 600,00
PER/72539/LVIII B NUESTRA SRA DE  LA PAZ (CRUCES - BARAKALDO) 2801,50
PER/72539/LVIII B PARROQUIA SAN AGUSTIN (ERANDIO) 3.037,00
PER/72539/LVIII B PARTICULARES 19.361,60
  COLEGIO EL PILAR 3.302,00
  COLEGIO FRANCISCANAS DE MONTPELLIER (TRAPAGARAN) 2.395,15
  PARROQUIAS SECTOR SANTURTZI

3.992,00

  PARROQUIAS DE BASAURI 3.461,10

 

TOTAL 40272,85

PERU  – AMERICA

URTAR EKOIZPENA AMAZONIAR ELKARTEETAN

Egitasmo hau Peruko Amazoniako Loreto Departamenduko Indiana eta San Luis arrain-hazleen landatar elkarteetan garatzen da. Loretok du herrialdeko biztanleria indigena gehien, 29 etnia desberdinetako kide diren 105.000 lagunetik gora hain zuzen ere, eta hauen bizimoduetan oreka iraunkorra bultzatzen da, baliabide naturalak eta bioaniztasuna babesteko. Amazonian ingurumen-degradazioa gertatzen ari da eta enpresek lursail itzelak erosten dituzte olio-palmondoak ereiteko eta honek gatazkak eragiten ditu herritarrekin eta lekuko biztanleriaren bizi-kalitatea hondatu egiten du.

Familia Trebakuntza eta Ikerkuntza Tailerra (TAFIR), 1981ean sortutako GKEa da. Ahulezia, desberdintasuna eta bazterketa nagusi diren baldintzetan bizi diren hiritar eta landatar populazioen partaidetza-esperientziak oinarritzat hartuta jarduten du. Esku Elkartuak erakundearen laguntza eskatzen du ekoizpen-prozesua burutu zuten eta bete-betean merkaturatze-prozesuan dauden enpresa-sorkuntzei bigarren urtez lagundu ahal izateko. Hauek lirateke esku-hartzearen ardatzak: 1) Arrain-hazkuntzan ari diren familiek hazkuntza produktibo eta ekologikorako eta enpresa-kudeaketa eraginkor eta errentagarrirako tekniketan jadetsi dituzten gaitasunak sendotu; 2) familia ekoizleen eta merkatuaren arteko harreman komertziala babestuko da arrain-ekoizpeneko bi kanpainatan; 3) familien antolaketa eta erakunde publiko eta agintariekiko itunak sendotu egingo dira, beraien esperientzia baliagarri izan dadin beste proposamen batzuk egin eta bete elkarte batzuetan garatzeko; eta 4) arrain-hazkuntzaren garrantziaren berri eman auzoko 10 elkartetan, inguruan jarduera produktibo errentagarri izateaz gainera, ingurumena zaintzeko ere baliagarri izan daiteke-eta. Egitasmoaren onuradun zuzenak 18 familia dira, 90 lagun inguru. Bertan egingo duten ekarpena ekipo eta materialentzat, trebakuntzetarako, langileei ordaintzeko eta funtzionamendu-gastuetarako izango da. Esku Elkartuak erakundeak kontzeptu berak babestuko ditu, guztizko aurrekontuaren %67,3 jarriz.

 

Egitasmoaren zenbatekoa: 79.158,00 €

 

Egitasmoaren arduraduna:         Melanio Estela Matas Jn.

FAMILIA TREBAKUNTZA ETA IKERKUNTZA TAILERRA

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete