Equipos Territoriales

Manos Unidas-Santiago conta con 2 centros comarcais; un en Noia e outro en Ribeira, este último xa leva 10 anos traballando. Teñen as suas sedes nos locais parroquiais das devanditas poboacións.

Formamos un grupo de voluntarios cos que se pode contactar para calquera das moitas actividades que se estan levando ao cabo.

Estamos á procura de conseguir máis comarcais nos diferentes concellos de Galicia. Gustaríanos buscala túa colaboración. Contaras coa nosa axuda.

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete