2019 TOGO - ÁFRICA TOG/74061/LIX E

TOGO  - AFRICA

FAVORECIDO ACCESO AL AGUA POTABLE. PROGRAMA HIDRÁULICO 2019 - 3

Este proyecto se desarrollará en 6 comunidades del centro-norte de Togo, pequeño país de África Oeste. La población de estas comunidades se dedica mayoritariamente a la agricultura, pero en general las cosechas no son abundantes, a causa de la baja fertilidad del suelo, muy erosionado y pedregoso. El bajo acceso al agua potable constituye uno de los mayores problemas de la población y es el mayor obstáculo para el desarrollo. En la época seca, que dura desde noviembre hasta abril, los riachuelos desaparecen, en los pozos desciende el nivel del agua llegando a agotarse y las mujeres deben recorrer largas distancias para poder abastecerse de agua. Además, muchas veces el agua está contaminada por la falta de higiene en el entorno y es la causa de muchas enfermedades parasitarias e infecciosas.

Ante esta situación tan preocupante, la Oficina de Desarrollo de la diócesis de Kara nos presenta un programa para construir pozos de agua equipados con bomba de motricidad humana. Dichas perforaciones estarán rodeadas de un perímetro cimentado y cerradas con un muro para favorecer la limpieza y evitar el acceso de los animales domésticos. En cada localidad se habrá formado a la población sobre el mantenimiento y buen uso del pozo y nombrado un comité de gestión de agua. La Oficina de Desarrollo de la diócesis solicita la colaboración de Manos Unidas para la construcción de 6 pozos provistos de una bomba manual. El aporte local representa el 5% del total del proyecto. Además en el momento de la entrega de la llave al comité de agua, deben mostrar una cartilla de ahorro con una cantidad que se habrá reunido entre todo el pueblo, preparada para un posible arreglo de la bomba en el futuro.

Este proyecto beneficiará directamente a las 3.613 personas que constituyen la población de las 6 localidades e indirectamente a todos los transeúntes, viajeros y pastores que también harán uso del pozo.

Importe del proyecto: 63.214,00 EUR

Nuestra Delegación va a participar con un importe de 45.214€.

Al frente del proyecto:                 Misioneros del Verbo Divino

 

ORGANISATION DE LA CHARITE POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRAL-KARA

 

TOGO - AFRIKA

EDATEKO URA JADESTEKO BIDEA JARRI. 2019 – 3 EGITARAU HIDRAULIKOA

Egitasmo hau Afrikako Mendebaldean dagoen Togo herrialde txikiko erdi-iparraldeko 6 elkartetan garatuko da. Elkarte hauetako biztanleriaren gehiengoak nekazaritzan jarduten du, baina, orokorrean, uztak ez dira oparoak izaten, lurraren emankortasuna urria delako, oso higatu eta harritsua baita. Gutxik du edateko ura jadesteko aukera eta horixe da, hain zuzen ere, herritarren arazorik larrienetakoa eta, aldi berean, garapenerako oztopo nagusia. Azarotik apirilera arte irauten duen garai lehorrean, errekastoak desagertu egiten dira, putzuetan behera egiten du uraren mailak eta agortu ere egiten da eta emakumeek bide luzea egin behar izaten dute ura lortzeko. Gainera, askotan, ura kutsatuta dago inguruan ez dagoelako garbitasunik eta kutsadura horrek parasito-gaixotasun eta infekzio ugari eragiten du.

Egoera benetan kezkagarria dela-eta, Garapenerako Karako Elizbarrutiko Bulegoak giza motrizitatedun punpaz hornitutako ur-putzuak eraikitzeko egitaraua aurkeztu digu. Zulaketa horiek zimendatutako perimetroak inguratuko ditu eta harresi batez itxita egongo dira, ingurua garbi egon dadin eta etxe-animaliak bertara inguratu ez daitezen. Herri bakoitzean, heziketa eskainiko zaie herritarrei putzuaren mantenu eta erabilera egokiari buruz eta uraren kudeaketarako batzordea izendatuko da. Garapenerako Elizbarrutiko Bulegoak laguntza eskatu dio Esku Elkartuak erakundeari esku-punpa duten 6 putzu eraikitzeko. Bertan, egitasmoaren zenbatekoaren ehuneko 5a jarriko dute. Gainera, uraren kudeaketarako batzordeari giltza ematen zaion unean, aurrezki-libreta erakutsi beharko dute, herritar guztien artean bilduko duten eta, etorkizunean, behar izanez gero, punpa konpontzeko erabiliko den diru-kopuru batekin.

Egitasmo hau 6 herrietako biztanleriaren, hau da, 3.613 lagunen mesederako izango da zuzenean eta, zeharka, bertatik pasatuko den eta putzua erabiliko duen beste hainbeste bidezko, bidaiari eta artzainen mesederako.

Egitasmoaren zenbatekoa:         63.214,00 EUR

Egitasmoaren arduraduna:         ‘Verbo Divino’ ordenako misiolariak

ORGANISATION DE LA CHARITE POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRAL-KARA

TOGO - AFRIKA

EDATEKO URA JADESTEKO BIDEA JARRI. 2019 – 3 EGITARAU HIDRAULIKOA

Egitasmo hau Afrikako Mendebaldean dagoen Togo herrialde txikiko erdi-iparraldeko 6 elkartetan garatuko da. Elkarte hauetako biztanleriaren gehiengoak nekazaritzan jarduten du, baina, orokorrean, uztak ez dira oparoak izaten, lurraren emankortasuna urria delako, oso higatu eta harritsua baita. Gutxik du edateko ura jadesteko aukera eta horixe da, hain zuzen ere, herritarren arazorik larrienetakoa eta, aldi berean, garapenerako oztopo nagusia. Azarotik apirilera arte irauten duen garai lehorrean, errekastoak desagertu egiten dira, putzuetan behera egiten du uraren mailak eta agortu ere egiten da eta emakumeek bide luzea egin behar izaten dute ura lortzeko. Gainera, askotan, ura kutsatuta dago inguruan ez dagoelako garbitasunik eta kutsadura horrek parasito-gaixotasun eta infekzio ugari eragiten du.

Egoera benetan kezkagarria dela-eta, Garapenerako Karako Elizbarrutiko Bulegoak giza motrizitatedun punpaz hornitutako ur-putzuak eraikitzeko egitaraua aurkeztu digu. Zulaketa horiek zimendatutako perimetroak inguratuko ditu eta harresi batez itxita egongo dira, ingurua garbi egon dadin eta etxe-animaliak bertara inguratu ez daitezen. Herri bakoitzean, heziketa eskainiko zaie herritarrei putzuaren mantenu eta erabilera egokiari buruz eta uraren kudeaketarako batzordea izendatuko da. Garapenerako Elizbarrutiko Bulegoak laguntza eskatu dio Esku Elkartuak erakundeari esku-punpa duten 6 putzu eraikitzeko. Bertan, egitasmoaren zenbatekoaren ehuneko 5a jarriko dute. Gainera, uraren kudeaketarako batzordeari giltza ematen zaion unean, aurrezki-libreta erakutsi beharko dute, herritar guztien artean bilduko duten eta, etorkizunean, behar izanez gero, punpa konpontzeko erabiliko den diru-kopuru batekin.

Egitasmo hau 6 herrietako biztanleriaren, hau da, 3.613 lagunen mesederako izango da zuzenean eta, zeharka, bertatik pasatuko den eta putzua erabiliko duen beste hainbeste bidezko, bidaiari eta artzainen mesederako.

Egitasmoaren zenbatekoa:         63.214,00 EUR

Egitasmoaren arduraduna:         ‘Verbo Divino’ ordenako misiolariak

ORGANISATION DE LA CHARITE POUR UN DEVELOPPEMENT INTEGRAL-KARA

 

DONANTE IMPORTE
PARTICULARES 45.214,00
   
TOTAL

45.214,00

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete