2023 - NIG/76474/LXIII B: Programa de defensa de los derechos de los menores vulnerables en Lagos.

NIGERIA - PROGRAMA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES VULNERABLES EN LAGOS

 

El proyecto se localiza en Onipetesi y Ojodu, en la ciudad de Lagos, estado de Nigeria. En esta ciudad, cerca de 100.000 niños viven y trabajan en la calle, muchos de ellos sin un hogar al que regresar por la noche. La mayoría de ellos sufren violencia, abusos, desnutrición, falta de saneamiento adecuado, falta de agua potable y falta de acceso a los servicios básicos de salud y educación. Están expuestos a enfermedades como el VIH/SIDA, la hepatitis B, el paludismo y la fiebre tifoidea, y a menudo se ven envueltos en delitos o son utilizados por las bandas como recaderos.

Desde 2018 los Salesianos gestionan un Centro de Protección de la Infancia, llamado Bosco Boys Home, en Ojudu, con capacidad para 30 chicos entre los 6 y los 16 años. Actualmente están rehabilitando un edificio en Onipetesi, también en Lagos, que tendrá capacidad para 100 chicos. Como parte del proceso de rehabilitación se imparten talleres de peluquería, barbería, producción de jabón líquido/desinfectantes y sastrería/costura. Por otro lado, hay un contacto constante con las familias, para posible reunificación, y visitas periódicas durante los primeros seis meses tras la reunificación y reintegración de los niños, para comprobar su bienestar y seguridad.

El fin del proyecto es fortalecer las estrategias de protección y defensa de los menores, mediante la rehabilitación del nuevo edificio, la cobertura de la necesidades humanas básicas, el apoyo psicoactivo, la educación formal básica, habilidades profesionales, atención médica, reunificación con sus familias y una adecuada reintegración en la sociedad. Además de los jóvenes del Centro, el proyecto también involucrará  a los numerosos niños y niñas de la calle a través del Programa de Seguimiento.

El aporte local en la rehabilitación del nuevo centro representa un 10% del total y Manos Unidas colabora con el 90% restante. El proyecto se alinea con el ODS nº8 "Erradicar el trabajo forzoso e infantil y la trata de seres humanos" y nº 16 "Poner fin a la violencia contra los niños y su trata".

 

 

IMPORTE TOTAL:                      42.601 €

AL FRENTE DEL PROYECTO: Salesians of Don Bosco Ann Province

DONANTE IMPORTE
CORO INDAUTXU (SANTA AGUEDA)       524,80
PARROQUIA SAN AGUSTIN (ERANDIO)   2.347,00 
PARROQUIA NTRA SRA DE LA ESPERANZA (BARAKALDO)      280,00
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE (BERMEO)      759,75
PARROQUIA SAN VICENTE MÁRTIR BARAKALDO      700,00
PARROQUIA SAN JOSÉ DE BARAKALDO      525,00
   
TOTAL   5.136,55

 

NIGERIA - Adin txikiko ahulenen eskubideen defentsarako egitaraua Lagosen

 

Egitasmo hau Onipetesi eta Ojodun kokatzen da, Lagos hirian, Nigeriako estatuan. Hiri honetan, 100.000 haur inguru kalean bizi da eta kalean lan egiten du, askok eta askok gauez erretiratzeko bizilekurik ez duelarik. Gehienek indarkeria, gehiegikeriak, desnutrizioa, garbitasunik eza jasaten du, eta ezin du edateko urik eta oinarrizko osasun- eta heziketa-zerbitzurik jadetsi. VHI/HIES, B hepatitisa, paludismoa eta sukar tifoidea bezalako gaixotasunak jasateko arrisku handia dute, maiz delituetan nahasita egoten dira edo bandek mandatari bezala darabiltzate.

 

2018tik hasita, salestarrek Haurren Babeserako Zentroa kudeatzen dute, Bosco Boys Home izenekoa, Ojudun, 6 eta 16 urte bitarteko 30 mutilentzako lekuarekin. Gaur egun, eraikina eraberritzen dihardute Onipetesin, hau ere Lagosen, eta bertan 100 mutilentzako lekua izango dute. Errehabilitazio-prozesuan, hainbat tailer garatzen dute: ile-apainketa, bizargintza, xaboi likido/desinfektatzaileen ekoizpena eta joskintza. Beste alde batetik, etengabeko hartu-emana dago familiekin, balizko bateratzerako, eta aldizkako bisitak bateratze eta haurrak familietara itzuli osteko lehen sei hilabetez, beren ongizate eta segurtasuna egiaztatzeko.

 

Adin txikikoen babes eta defentsarako jardunbideak sendotzea da egitasmoaren xedea eta horretarako eraikin berria eraberrituko da, oinarrizko giza beharrei aurre egingo zaie, babes psikoaktiboa eskaini, oinarrizko heziketa formala, trebetasun profesionalak, arreta medikua, familiekin bateratzeko aukera eta birgizarteratze egokia. Zentroko gazteez gainera, egitasmoak kaleko mutiko eta neskato ugariak barne hartuko ditu jarraipen-egitarauaren bidez.

 

Bertakoek %10a jarriko dute zentro berriaren eraberritzean eta Esku Elkartuak erakundeak gainerako %90arekin lagunduko du. Egitasmoa, GJHen arteko 8.ari, “Bortxazko lana eta haurren lana eta gizakien salerosketa ezabatu” eta 16.ari, “Haurren aurkako indarkeriaz eta haurren salerosketaz amaitu”, lotuta dago.

 

 

EGITASMOAREN ZENBATEKOA:                42.601 €

EGITASMOAREN ARDURADUNA:                           Salesians of Don Bosco Ann Province

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete