2024 - MOZ/77418/LXIV B: Acceso a los jóvenes discapacitados visuales a una educación inclusiva de calidad.

MOZ/77418/LXIV B: Acceso a los jóvenes discapacitados visuales a una educación inclusiva de calidad.

 

 

 

 

 

 

MOZAMBIQUE – ACCESO A LOS JÓVENES DISCAPACITADOS VISUALES A UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA DE CALIDAD

El objetivo de este proyecto es contribuir al derecho universal de los niños y jóvenes con discapacidad
visual a una enseñanza igualitaria y de calidad en Mozambique. Se localiza en la parroquia de Malavane en
Maputo, capital de Mozambique. Este país del sur de África ocupa el puesto 185 de 191 países en cuanto al
IDH (Índice de Desarrollo Humano), la esperanza de vida es de 50,3 años, el acceso al agua potable es del
49& y hay 3 médicos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la educación, más del 60% de la población
es analfabeta, el país carece de infraestructuras, el profesorado es limitado y las clases superpobladas. Sin
embargo, existe un creciente interés de las familias por la educación de sus hijos.
La Parroquia de Mavalane de Maputo, a cargo de los misioneros de Boa Nova, gestiona 4 escuelas y 5
escuelas infantiles. Con el apoyo de ACAMO (asociación de ciegos de Mozambique) solicita la ayuda de
Manos Unidas para equipar un aula en una escuela elegida como centro piloto (“Solidaridade”) con los
medios adecuados para que personas con discapacidad visual puedan estudiar y aprender según sus
necesidades.
El equipamiento consistirá en computadores, máquinas de escribir e impresora braille, además de papel y
diferentes materiales de trabajo que les permita aprender el sistema braille. El Ministerio de Educación se
ha comprometido a formar a 5 profesores y a pagarles el salario. Los beneficiarios directos serán 73
alumnos, y se está estudiando la posibilidad de abrir un turno por las tardes para adultos. Los indirectos
serán todos los alumnos de la escuela y sus familiares.
El proyecto se alinea con el ODS nº4 “Educación de Calidad” y con su meta “asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad”.

IMPORTE TOTAL: 46.051,00 €
AL FRENTE DEL PROYECTO: Sr. Lucas Mathe
Misioneros de Boa Nova

MOZAMBIKE – KALITATEZKO HEZKUNTZA BARNERATZAILERAKO
SARBIDEA IKUSMEN URRIKO GAZTEENTZAT
Mozambiken, ikusmen urriko haur eta gazteei dagokien eskubide unibertsalaz, hau da,
berdintasunezko eta kalitatezko irakaskuntzaz, gozatzeko aukera ematea da egitasmo
honen helburua. Mozambikeko hiriburu den Maputoko Malavane parrokian kokatzen da.
Afrikako hegoaldeko herrialde honek 185. lekua du 191 herrialderen artean Giza
Garapenaren Indizeari (GGI) dagokionez, bizi-itxaropena 50,3 urtekoa da, herritarren
%49ak bakarrik lor dezake edateko ura eta hiru sendagile daude 100.000 biztanle
bakoitzeko. Hezkuntzari dagokionez, biztanleriaren %60 baino gehiago dira
analfabetoak, herrialdean ez dago azpiegiturarik, ikasleak ere gutxi dira eta ikasgelak
jendez lepo daude.
Boa Novako misiolarien ardurapean den Maputoko Mavalaneko parrokiak 4 eskola eta 5
haur eskola kudeatzen ditu. ACAMOren (Mozambikeko itsuen elkartea) bermearekin,
laguntza eskatu dio Esku Elkartuak erakundeari zentro pilotu bezala (“Solidaridade”)
aukeratutako eskola batean bitarteko egokiak dituen ikasgela atontzeko ikusmen urriko
pertsonek beren beharren arabera ikasketak egin ditzaten.
Hauxe izango da ekipamendua: ordenagailuak, braille idazmakinak eta inprimagailua eta
braille sistema ikasteko baliagarri diren papera eta askotariko lagungarriak. Hezkuntza
Ministerioak 5 irakasle prestatzeko eta beren soldata ordaintzeko konpromisoa hartu du.
Hirurogeita hamazazpi ikasle izango dira onuradun zuzenak eta arratsaldez
helduentzako txanda irekitzeko aukera aztertzen dihardute. Zeharkakoak, eskolako
ikasle guztiak eta beren sendiak izango dira.
Egitasmoa, “Kalitatezko hezkuntza” 4. GJHarekin eta “irakaskuntzako eta lanbide
heziketako maila guztietara berdintasunezko sarrera ziurtatu ahulenentzat, ahalmen-
urritasuna duten pertsonak barne” helburuarekin bat dator.

GUZTIZKO ZENBATEKOA: 46.051,00 €
EGITASMOAREN ARDURADUNA: Lucas Mathe Jn.
Boa Novako misiolariak

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete