INDIA/66436 - INTERNADO FEMENINO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA - AÑO 2015

Este proyecto se localiza en la aldea de Bodokodonda, en el estado de Odisha, al Nordeste de la India. Sus beneficiarios son los habitantes de 30 aldeas dependientes de la misión de Bhanjanagar, unas 16.800 personas, que conforman 2.700 familias.

Cultivan pequeñas parcelas de terreno y sus cosechas dependen de las lluvias del monzón. Desnutridos, padecen muy mala salud y presentan múltiples enfermedades. Desde el punto de vista educativo están muy atrasados ya la tasa media educativa en el medio rural es muy baja, especialmente entre las mujeres, que apenas alcanza el 10%.

En este contexto y para atender a la población, en 1938 la Diócesis fundó la misión de Bhanjanagar dirigida por los padres Paúles desde entonces, y que desde 2006, cuentan con la colaboración de las religiosas Hijas de Sta. Ana, que dirigen una escuela mixta de primaria en idioma inglés. Con el fin de mejorar y reducir la tasa de analfabetismo entre las niñas tribales que viven en el medio rural, padres y religiosas han solicitado la colaboración de Manos Unidas para la edificación de la planta baja de una residencia femenina, con una superficie de 402 m² y cimentación adecuada para la construcción de una planta superior cuando se requiera, en el que se alojarán 60 niñas de entre 5 y 15 años, que estudiarán primaria en la escuela de la misión, para posteriormente proseguir secundaria en una escuela gubernamental cercana. Los beneficiarios indirectos se estima que serán unas 300 personas. La colaboración local comprende la aportación del terreno, la mano de obra valorizada de los padres durante la preparación de la parcela, y la adquisición del mobiliario por parte de la congregación.

Importe del proyecto: 67.797,00 euros

Al frente del proyecto:  Sr. Pauline Thomas - Sisters of St. Ann of Providence

 

    DONANTES RECAUDACIÓN
PARTICULARES 15.601,00 euros
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAUL 18.000,00 euros
COLEGIO EL PILAR (BILBAO) 3.020,00 euros
COLEGIO FRANCISCANAS DE MONTPELLIER (TRAPAGARAN)      1.500,00 euros
TOTAL 38.121,00 euros

 

EMAKUMEZKOEN BARNETEGIA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT

Egitasmo hau India ipar-ekialdean dagoen Odisha estatuko Bodokodonda herrixkan kokatzen da. Onuradunak, Bhanjanagar misioaren menpe dauden 30 herrixka dira, 2.700 familia osatzen dituzten 16.800 lagun inguru. Lursail txikiak landatzen dituzte eta beren uztak montzoiaren garaiko eurien menpe daude. Gaizki elikatuta, osasun eskasa dute eta makina bat gaixotasun jasaten dute. Hezkuntzaren ikuspuntutik, oso atzeratuta daude, landatar inguruko hezkuntza-tasaren batez bestekoa oso baxua delako, batez ere emakumezkoen artean, %10ekoa baita.

Testuinguru honetan eta herritarrei arreta eskaintzeko, Elizbarrutiak Bhanjanagarreko misioa sortu zuen 1938an aita Padulen zuzendaritzapean. 2006tik aurrera, Santa Anaren Alabak kongregazioko mojen laguntza dute, hauek lehen hezkuntzako eskola mistoa zuzentzen dutelarik ingelesez. Landatar inguruan bizi diren tribuetako neskatoen artean analfabetismoa gutxitzeko asmoarekin, gurasoek eta mojek lankidetza eskatu diote Esku Elkartuak erakundeari beheko solairuan emakumezkoen egoitza eraikitzeko. Laurehun eta bi metro karratuko azalera izango luke eta zimendu egokiak, goialdean, behar denean, beste solairu bat eraikitzeko. Egoitza horretan 5 eta 15 urte bitarteko 60 neskato biziko lirateke, misioko eskolan lehen hezkuntzako ikasketak egingo lituzkete, ostean, gobernuaren gertuko eskola batean ikasten jarraitzeko. Hirurehun lagun inguru lirateke zeharkako onuradunak. Lekukoek lursaila emango dute, gurasoen eskulan balorizatua lursail hori prestatzerakoan eta kongregazioak altzariak jarriko lituzke.

Egitasmoaren zenbatekoa: 67.797,00 euros

Egitasmoaren arduraduna: Sr. Pauline Thomas - Sisters of St. Ann of Providence

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete