KAM/76711/LXIII B: Programa de Salud Materno-Infantil en 16 aldeas de Siem Reap y Preah Vihear.

CAMBOYA - PROGRAMA DE SALUD MATERNO-INFANTIL EN 16 ALDEAS DE SIEM REAP Y PREAH VIHEAR

 

El proyecto se desarrolla en 8 aldeas de la provincia de Siem Reap y otras 8 de la provincia de Preah Vihear, al nordeste de Camboya. Camboya es un país rico en recursos naturales, pero décadas de guerra y corrupción han transformado al país en una de las naciones más pobres del mundo, donde casi un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La mayoría de estas personas están expuestas a situaciones de inseguridad, exclusión y alta vulnerabilidad. La mayoría de las mujeres han terminado solo la escuela primaria porque, aunque la educación es obligatoria en Camboya, las escuelas secundarias no están disponibles a nivel de aldea, por lo que tienen que gastar mucho dinero en transporte. A esto se suma la falta de instalaciones de agua, saneamiento e higiene, falta de alimentos, falta de conocimiento sobre la salud, mala nutrición y alta mortalidad o morbilidad materna. La desigualdad de género persiste en la atención de la salud, la existencia de supersticiones, información errónea y tabúes sobre la salud sexual y reproductiva.

Nuestro socio local, Cáritas Camboya, comenzó una intervención para mejorar las condiciones de salud de mujeres y niños por medio de la atención primaria, incluida mejor nutrición, acceso a alimentos y al agua, saneamiento e higiene en 6 aldeas y 3 escuelas. Ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas para un nuevo proyecto de 2 años consolidando las comunidades de Siem Reap y ampliándolo a ocho nuevas aldeas de Preah Vihear.

Las actividades del proyecto serán la formación a la población en aspectos básicos de sanidad, seguimiento de las mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 5 años, garantizar las campañas de vacunación, dar formación sobre alimentación nutritiva, formar y reforzar a los Comités de Salud de las aldeas y la instalación de lavabos y adaptación de letrinas en 5 colegios públicos con deficiencias. El socio local aportará casi un 10% del presupuesto y Manos Unidas aportará el 90% restante. El proyecto beneficiará directamente a 8.673 personas (mujeres y niños), beneficiando indirectamente a toda la población de las aldeas seleccionadas. El proyecto se alinea con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) nº 3 "Salud de Calidad" y nº 8 "Agua Potable y Saneamiento"..

 

 

IMPORTE TOTAL:                      217.637,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO: CÁRITAS CAMBODIA (CAMBOYA)

 

DONANTE IMPORTE
GRUPO GIZABERRI MUNGUIA     300,00
   
   
   
   
TOTAL     300,00

KANBODIA – AMA-HAUR OSASUNERAKO EGITARAUA SIEM REAP ETA PREAH VIHEARREKO 16 HERRITXOTAN

 

Egitaraua, Kanbodiako ipar-ekialdeko Siem Reap probintziako 8 herritxotan eta Preah Vihearreko beste 8tan garatuko da. Kanbodia herrialde aberatsa da baliabide naturaletan, baina hamarkadetako gerren eta ustelkeriaren eraginez, bilakaera eskasa izan du eta munduko herrialderik pobreenetakoa da eta bertan herritarren herena inguru pobretasunaren mugaren azpitik bizi da. Delako pertsona horiek segurtasunik ezaren, bazterketaren eta egundoko ahuleziaren mende daude. Emakume gehienek lehen ikasketak baizik ez dituzte bukatu, Kanbodian heziketa derrigorrezkoa bada ere, herritxoetan ez dago bigarren hezkuntzako eskolarik eta, ondorioz, joan nahi izanez gero, diru asko gastatu behar izaten dute garraioan. Ur-instalazio, saneamendu eta garbitasunik eza, nutrizio eskasa eta amen heriotza-tasa eta eritasun kasuen kopuru altua gehitu behar zaio horri. Genero-desberdintasunak iraun egiten du osasun-arretan, sineskerietan, sexu eta ugalketari buruzko okerreko informazioan eta tabuetan.

 

Bertan dugun bazkideak, Kanbodiako Caritasek, emakume eta haurren osasun-baldintzak hobetzeko esku-hartzeari ekin zion lehen mailako arretaren bidez, besteak beste, elikadura hobea, elikagaiak eta ura eskuratzea, saneamendu eta garbitasuna ahalbideratuz 6 herritxotan eta 3 eskolatan. Orain Esku Elkartuak erakundearen laguntza eskatzen dute 2 urteko egitasmo berria martxan jartzeko, Siem Reapeko elkarteak finkatuz eta egitasmoa Preah Vihearreko beste zortzi herritxotara zabalduz.

 

Hauek dira, besteak beste, egitasmoaren bidez egingo liratekeen jarduerak: heziketa herritarrei osasunaren oinarrizko alderdietan; jarraipena haurdunei, bular-emaileei eta 5 urtetik beherako haurrei; txertaketa-kanpainak bermatu; elikagarriei buruzko heziketa eman; herritxoetako Osasun-batzordeak eratu eta sendatu eta konketak ipini eta komunak egokitu gabeziak dituzten 5 ikastetxe publikotan. Hango bazkideak aurrekontuaren %10 inguru jarriko du eta Esku Elkartuak erakundeak gainerako %90. Egitasmo honen onuradun zuzenak izango dira 8.673 lagun (emakume eta haurrak) eta zeharkakoak, aukeratutako herritxoetako biztanle guztiak. Egitasmoa GJHen (Garapen Jasangarrirako Helburuak) arteko hirugarrenaren -“Kalitatezko osasuna”- eta zortzigarrenaren –“Edateko ura eta saneamendua” ildotik doa.

 

 

GUZTIZKO ZENBATEKA:                  217.637,00 €

EGITASMOAREN ARDURADUNA:              KANBODIAKO CARITAS (KANBODIA)

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete