MAURITANIA/69253 - EQUIPAMIENTO DE UN POZO DE AGUA POTABLE – AÑO 2015

El proyecto se localiza en Sarandogou Diadiabé, un pueblo del sur Mauritania, situado en una zona de secano que sufre la falta de agua sistemáticamente todos los años. Tras décadas de repetidas sequías, la pobreza, malnutrición y baja tasa de escolarización son características permanentes en esta región.

La población de Sarandogou Diadabé cuenta con un pozo, perforado por el gobierno mauritano hace años, cerrado por falta de medios para extraer el agua y con otro abierto pero con agua de muy baja calidad, lo que obliga a las mujeres a desplazarse a otros pozos diariamente o a recoger agua estancada en la época de lluvias. Ambas circunstancias provocan un elevado índice de enfermedades de origen hídrico.

La población ha planteado su problema de escasez de agua a APEM, Asociación para la Protección del Medio Ambiente, contraparte de confianza de Manos Unidas, que les apoya desde hace años y acompaña en el refuerzo del tejido asociativo y en el logro de subvenciones solidarias. APEM solicita a Manos Unidas la financiación para la compra e instalación del equipamiento necesario (placas solares, depósito de agua en alto, instalación de una conducción de agua y abrevadero) para la extracción de agua del pozo cerrado cuya agua, según el estudio hidrológico realizado, es de buena calidad. Los beneficiarios colaborarán en la construcción de la red de distribución del agua y una vez que el pozo esté en funcionamiento realizarán pequeñas aportaciones para su compra que se utilizarán para el mantenimiento de lo pozo. APEM financiará parte del material, salarios del personal, participará en los gastos de funcionamiento y administrativos, será responsable igualmente de la formación a la población sobre el buen uso del agua y de la creación de un comité de agua. Con la puesta en marcha del proyecto se ayudará a que la población tenga más posibilidades de tener una fuente de ingresos, a frenar el éxodo rural, a mejorar la nutrición y la higiene infantil, a reducir las enfermedades de origen hídrico y en especial las mujeres y las niñas se verán eximidas de la lenta y pesada tarea del abastecimiento diario de agua teniendo tiempo para realizar alguna actividad generadora de ingresos o en el caso de las niñas acudir a la escuela asiduamente. Sin duda,estos proyectos de agua resultan prioritarios y vienen a completar las intervenciones que Manos Unidas se esfuerza por financiar en este país del Sahel muy castigado por las sequías. Beneficiarios directos, 800.

Importe del proyecto:  39.947,00 euros

Al frente del proyecto:  Mr. Moctar Sow - ASSOCIATION PROTECTION ENVIRONNEMENT MAURITANIE

 DONANTES  RECAUDACIÓN
CORO INDAUTXU 844,57 euros
PARROQUIA LAS MERCEDES - LAS ARENAS 35.611,07 euros
PARROQUIAS DE BASAURI 3.458,00 euros
FARMACIA PLAZA NUEVA 50,67 euros
TOTAL 39.964,31 euros

EDATEKO URA ATERATZEKO PUTZUAREN HORNIKUNTZA

Egitasmoa, urtero, sistematikoki, ur-falta jasaten duen lehorreko inguru batean kokatuta dagoen Mauritania hegoaldeko herria den Sarandogau Diadiabén kokatzen da. Urtez urte lehortea jasan ondoren, pobrezia, desnutrizioa eta eskolatze-tasa baxua dira lurraldearen ezaugarri nagusiak. Sarandogou Diadabéko bizilagunek mauritaniar gobernuak duela urte asko zulatutako putzua dute eta itxita dago ez dutelako ura ateratzeko bitartekorik; irekita duten beste putzu bateko ura oso kalitate eskasekoa da eta, ondorioz, emakumezkoek beste putzu batzuetara edo eurite-aldietan geratutako ura hartzera joan behar dute egunero. Horren eraginez, urak eragindako gaixotasun asko izaten dute.

Bizilagunek ur-faltaren arazoa aurkeztu du Ingurumenaren Babeserako Elkartean, Esku Elkartuak erakundearen konfiantzazko hango taldean. Urteak daramatza talde horri laguntzen, elkarte-ehuna sendotzen eta diru-laguntza solidarioak jadesteko bideak jarriz. Ingurumenaren babeserako elkarteak dirua eskatzen dio Esku Elkartuak erakundeari, itxita dagoen putzutik ura –azterketa hidrologikoaren arabera kalitate onekoa- ateratzeko beharrezkoa den hornikuntza (eguzki-plakak, ur-depositua altueran, ura banatzeko hoditeria eta uraska) erosteko eta jartzeko. Onuradunek ura banatzeko hoditeria eraikitzen lagunduko dute eta putzua martxan dagoenean ekarpen txikiak egingo dituzte erosteko, ekarpenok haren mantenurako erabiliko direlarik. Ingurumenaren babeserako elkarteak materialaren zati baten erosketa, langileen soldatak bere gain hartuko ditu, jardute- eta administrazio-gastuak ordaintzen parte hartuko du, bizilagunak uraren erabilera egokiaren inguruan heziko ditu eta uraren batzordea sortuko du. Egitasmoa martxan jartzean, herritarrek sarrera-iturria edukitzeko aukera gehiago izango dute, landatar ingurutik jendea joatea ekidingo dute, haurren elikadura eta garbitasuna hobetuko dute, urari lotutako gaixotasunak gutxitu egingo dira eta, bereziki emakumezko eta neskatoek ez dute beren gain izango ur-horniketaren eginkizun astun eta egunerokoa eta, ondorioz, sarrerak dakartzan jardueraren bat garatu ahal izango dute edo, neskatoen kasuan, eskolara joan ahal izango dira. Zalantzarik gabe, urari lotutako egitasmo hauek lehentasuna daukate Esku Elkartuak erakundearentzat eta lehorteek biziki zigortzen duten Sahelaren herrialde honetan bultzatzen dituen esku-hartzeen osagarri dira.

Egitasmoaren zenbatekoa:        39.947,00 euros

Egitasmoaren arduraduna:         Mr. Moctar Sow - ASSOCIATION PROTECTION ENVIRONNEMENT MAURITANIE

 

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete