MOZ/74751: Mejorar el acceso al agua potable para la población de Nacala (Mozambique)

MOZAMBIQUE  - AFRICA

MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE NACALA (MOZAMBIQUE)

El proyecto se localiza en Nacala-Porto, cuarta ciudad del país, situada en la provincia de Nampula al norte de Mozambique, a unos 2.400 km de su capital, Maputo. Los habitantes pertenecen, casi en su totalidad, a la tribu macúa, que, siendo autóctonos, viven marginados del poder y de la administración. Los puestos de responsabilidad están en manos de los grupos venidos del sur, generalmente mejor preparados. La zona de influencia del proyecto se encuentra en una fase de crecimiento demográfico desmesurado y sin ninguna planificación, con todos los problemas asociados que esto supone: falta de empleo, aumento de violencia y robos, grandes migraciones de población que se traslada a la ciudad en busca de oportunidades inexistentes, consumo de drogas y alcohol, prostitución. La mayoría de la población vive en la más absoluta pobreza practicando una agricultura de subsistencia o pequeño comercio. 

El socio local, las Hermanas de la Obra Misionera de Jesús y María, tienen un centro de apoyo materno infantil donde atienden a 40 bebés diarios, ofrece atención nutricional de salud y educación ambulatoria para 120 familias, educación preescolar para 258 niños, un centro de alfabetización para 80 mujeres, un centro de salud y con más de 120 consultas diarias y un instituto de formación de técnicos de medicina y enfermeros con 400 alumnos.

La falta de agua en la ciudad y los cortes constantes hacen que tengan que comprar camiones de agua y aun así no consiguen agua suficiente en el centro para atender las tareas que realizan. Las hermanas solicitan la colaboración de Manos Unidas para perforar un pozo y una bomba para conseguir agua potable suficiente para el centro. Manos Unidas aportará el pozo y la bomba, lo que supone un 88% del proyecto, y nuestro socio local el estabilizador para minimizar problemas con las constantes oscilaciones de la energía eléctrica, lo que implica el restante 12%. Los beneficiarios directos serán, al menos, las 800 personas que asisten a diario al centro.

Importe del proyecto: 17.727,00 EUR

Al frente del proyecto:               Hermanas de la Obra Misionera de Jesús y María

                                                     Berenice Alzate Salazar

DONANTE IMPORTE
Particulares 17.727,00
TOTAL 17.727,00

 

MOZAMBIKE - AFRIKA

EDATEKO URA JADESTEKO BIDEA HOBETU NACALAKO (MOZAMBIKE) HERRITARREI

Egitasmoa, Maputo hiriburutik 2.400 km ingurura, Mozambikeko iparraldean dagoen Nampula probintziako Nacala-Porton, herrialdeko laugarren hirian, kokatzen da. Herritar gehienak macua tribukoak dira, eta nahiz eta bertakoak izan, agintarien eta administrazioaren aldetik bazterturik bizi dira. Erantzukizun-postuak hegoaldetik joandako taldeen esku daude, normalean hobeto presaturik baitaude. Egitasmoak eragin nahi duen eremuan demografia-hazkundea ikaragarria da, ez dio inongo plangintzari erantzuten eta horrek egundoko arazoak dakartza: langabezia, indarkeriaren eta lapurreten gehikuntza, egiatan ez dagoen aukeraren baten bila hirira lekualdatzen den biztanleriaren migrazio handiak, droga eta alkoholaren kontsumoa, prostituzioa. Herritar gehienak erabateko pobretasunean bizi dira, eta biziraupenerako nekazaritzan edo merkataritza txikian jarduten dute.

Lekuko bazkideak, Jesus eta Maria Misiolari Egintzaren Arrebak, ama eta haurren laguntzarako zentroa du; bertan, egunean 40 jaioberriri artatzen dituzte eta nutrizio-, osasun- eta hezkuntza-arreta eskaintzen zaie 120 familiari, eskolaurreko irakaskuntza eskaintzen diete 258 haurri, 80 emakumerentzako alfabetatze-zentroa kudeatzen dute eta baita osasun-etxea eta anbulatorioa ere –egunean 120 kontsultatik gora-, eta medikuntza-teknikoen eta erizainen prestaketarako institutua, 400 ikaslerekin. 

Hirian nabarmena da ur-eskasia eta etengabeak dira ur-eteteak; ondorioz, ur-kamioiak erosi behar izaten dituzte eta, hala ere, garatzen dituzten jarduera guztietarako ez dute ur nahiko izaten zentroan. Mojek laguntza eskatu diote Esku Elkartuak erakundeari putzua eraiki, bonba jarri eta zentrorako edateko ur nahiko lortzeko. Esku Elkartuak erakundeak putzua eta bonba jarriko ditu, hau da, egitasmoaren %88 inguru eta lekuko bazkideak egonkortzaile bat, argindarraren etengabeko gorabeherek eragindako arazoak gutxiagotzeko, hau da, falta den %12a. Egunero zentrora joaten diren 800 lagunak izango dira onuradun zuzenak.

Egitasmoaren zenbatekoa:             17.727,00 EUR

Egitasmoaren arduraduna:            Jesus eta Maria Misiolari Egintzaren Arrebak

                          Berenice Alzate Salazar

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete