Carta Pastoral 2022

Campaña LXIII "Nuestra indiferencia los condena al olvido"

 

ESKU ELKARTUAK ERAKUNDEAREN 2022ko KANPAINA

 

 

Koronabirusaren pandemiaren ondorioak, suntsitzaileak dira oraindik be munduko makina bat lekutan. Beste behin be, argi geratzen da desbardintasunak kontinente batean ala bestean bizitzearen loteriaren eragina jasaten dauan miloeka gizon eta emakumerengan dauan zirrara.

 

Aurreikuspenak bildurgarriak dira, esaten danez, “gosete larria jasango daben pertsonen kopurua bikoiztu egingo da”. Ez da erraza, aurreikuspen horren atzean dagoan giza zoritxarra onartzea. Gure distantziari eusteko eta axolagabetasunez begiratzeko tentazinoa handia da eta hedatzen ari da hainbat bizigirotan. Baina, Frantzisko Aita Santuak esnatu egin gura gaitu eta hauxe dinosku Pobreen Munduko Egunerako mezuan:

 

“Edozein izaera eta egoeratako pobreek, hango zein hemengoek, ebanjelizatu egiten gaitue, Aitaren aurpegiaren bene-benetako ezaugarriak barriren barri ezagutzeko aukera emoten deuskue-eta. Asko daukie guri irakasteko…; euren nahigabeetan ezagutzen dabe oinazetan dan Kristo… Eurek ebanjelizatu egin behar gaitue, ezinbesteko da eta onartu egin behar dogu. Ebanjelizazino barria euren bizitzen indar salbatzailea autortzean eta Eleizaren ibilbidean eurak lehenestean datza. Kristo ikusi eta autortu behar dogu eurengan, gure ahotsa eskaini behar deutsegu euren auzietan, baina, aldi berean, euren adiskide izan behar dogu, entzun egin behar doguz, ulertu eta Jainkoak euren bitartez helarazo gura deuskun jakinduria misteriotsua jaso egin behar dogu”.

 

Aita Santuaren berba honeekaz bat, Esku Elkartuak erakundeak zera dinosku: “Gure axolagabetasunak eurak ahaztea dakar”. Ez dogu inor ahazterik nahi. Bihotzez aurre egin gura deutsagu etxe aberatsak bustitzen dituan arduragabekeriari. Honako hau gainditzea da aurrez aurre dogun erronkarik handienetakoa.

 

Erantzuten ez badogu, hau da, begiradaz aldatu eta, era batera edo bestera, senidetasunaren auziaren alde egiten ez badogu, fedean anai eta arreba deitzen dogun askok eta askok ikusezin izaten jarraituko dau eta, horregaitik, duintasun barik bizi eta hilko da.

 

«Behartsuak beti dozuez zeuen artean» (Mk 14, 7) dinosku Kristok. Baina behartsuengan bere aurpegia eta sufrimentua autortzera be deitzen gaitu, harrizko bihotza haragizko bihotz bihurtu dakigula eskatuz, entzungor egin ez deiegun euren garrasiei, batez be bizia bera arriskuan dabenean.  

 

Esnatu gaitezan lokartutako gure kontzientziaren arduragabetasunetik, Esku Elkartuak erakundeak gororatzen deuskunez, “axolagabe diran pertsonakaz ezin da bestelako mundurik eraiki”.

 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2022

 

 

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus siguen siendo devastadoras en amplias zonas del planeta. Una vez más queda patente el impacto de la desigualdad en millones de seres humanos afectados por la lotería de los continentes.

 

Las previsiones son alarmantes porque, según se nos dice, “el número de personas con hambre aguda se duplicará”. No es fácil asumir el drama humano que se esconde tras ese pronóstico. La tentación de mantener nuestra distancia y mirar con indiferencia es fuerte y se generaliza en muchos ambientes. Pero el Papa Francisco intenta despertarnos y, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, nos dice:

 

“Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. Ellos tienen mucho que enseñarnos…; en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente…

Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.”

 

En sintonía con estas palabras del Papa, Manos Unidas nos dice: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. No queremos que nadie caiga en el olvido. Queremos resistir con el corazón la creciente indolencia que se instaura en los hogares acomodados. Superar esa indiferencia es uno de nuestros grandes desafíos.

 

Si no reaccionamos cambiando la mirada y apoyando de algún modo la causa de la fraternidad, muchos de los que en la fe llamamos hermanas y hermanos seguirán siendo invisibles y, por ello, vivirán y morirán sin dignidad.

 

Cristo nos dice que «A los pobres los tenéis siempre con vosotros (Mc 14,7). Pero también nos anima a reconocer en ellos su rostro y su sufrimiento, pidiendo que el corazón de piedra se haga carne de modo que no desoigamos sus gemidos, especialmente cuando su misma vida está en peligro.

 

Despertemos del estupor de nuestra conciencia dormida porque, como Manos Unidas nos recuerda, “no es posible construir un mundo diferente con gente indiferente.”

 

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete