Campanya 2024: "L'efecte ésser humà"

Amb aquesta Campanya, Mans Unides vol posar-se al costat dels anomenats «descartats climàtics», aquells que són més vulnerables a la variació i els efectes canviants del clima, malgrat ser els que menys han contribuït a ell.

L'Efecte Ésser Humà

Des de Mans Unides, busquem traslladar a la societat com la crisi mediambiental està afectant milions de persones, sobretot del Sud global, perjudicant els seus drets més bàsics com el dret a l'alimentació, a l'aigua potable, a la salut, a una vida digna, a un entorn saludable, generant una gran injustícia climàtica.

Amb aquesta nova campanya, alcem la veu per la cura del planeta perquè és el camí per a lluitar per la dignitat de les persones. Sota el lema «L'Efecte Ésser humà», volem conscienciar que el maltractament al planeta té conseqüències majors a l'altre costat del món, i destacar aquest doble poder de l'ésser humà per a transformar-lo: per a bé i per a mal. Som «l'única espècie capaç de canviar el planeta».

Al llarg d'aquest any no pretenem parlar del canvi climàtic en general, sinó posar de manifest una injustícia: com la desigualtat mediambiental està afectant milions de persones, sobretot del Sud global, minvant els seus drets més bàsics. Parlem d'Injustícia climàtica que provoca fam i pobresa. Les persones més vulnerables no tenen els recursos per a fer front a aquestes situacions i són els que més sofreixen les formes de consum i producció dels països desenvolupats.

Mentre que les causes de les variacions climàtiques estan, sobretot, relacionades amb la creixent activitat econòmica dels països més desenvolupats, els seus riscos, impactes i conseqüències més greus les sofreixen els pobles vulnerables del Sud, que poc han participat a originar el problema.

Les polítiques climàtiques centrades en compensació d'emissions de carboni, que permeten que els països més rics puguin continuar creixent econòmicament estan provocant més fam als països més pobres.


Mapa que mostra la situació de diferents països segons la seva vulnerabilitat enfront del canvi climàtic.

S'estima que entre 3.300 i 3.600 milions de persones —prop de la meitat de la població mundial— viuen en contextos «altament vulnerables» a la inestabilitat climàtica.

Les variacions climàtiques no ens afecten per igual: mentre una part de la humanitat pot fer front a les adversitats climàtiques (hi ha més mitjans per a pal·liar els danys), hi ha milions de persones molt més vulnerables als impactes negatius del clima canviant. Segons dades del Panell Intergovernamental sobre el canvi Climàtic (IPCC), «entre 2010 i 2020, la mortalitat humana per inundacions, sequeres i tempestes va ser 15 vegades major a les regions altament vulnerables, en comparació amb les de molt baixa vulnerabilitat».

Aquesta alta vulnerabilitat pot comprovar-se en els efectes del clima canviant sobre el dret a l'alimentació, amb sequeres pertinaces que causen fam en el Corredor Sec Centreamericà, el Sahel o Madagascar; en la contaminació creixent de les aigües, que minva la seva disponibilitat per a les necessitats humanes i la salut dels ecosistemes; en la pujada del nivell de la mar amb pèrdues de zones de cultiu, erosió de terrenys, desaparició de caladors de pesca tradicionals, i destrucció d'habitatges i infraestructures; i en l'augment de desplaçaments forçosos per totes les causes enunciades que afecta ja més de 800 milions de persones.

«Perquè encara no és tard per a canviar les coses, us demano que treballem amb afany per la justícia climàtica, girant la nostra mirada cap als més vulnerables. Només així, els éssers humans podrem viure a la nostra casa comuna amb dignitat», Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Mans Unides.

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete