Millora de les condicions de vida dels nens d’Ekalavya Children’s Home a Rajahmundry - Sant Cugat 2024

El projecte es desenvolupa a Rajamundry, ciutat de l’Estat d’Andra Pradesh. Els nens del carrer viuen una dura realitat, sense cures ni atenció. La majoria d’ells, són nens homes que pertanyen a castes baixes i comunitats tribals.  

Quasi la meitat d’aquests nens es guanyen uns diners recollint brossa, venent ambulant o netejant sabates. D’altres, treballen a tendes durant llargues jornades de 10 o 12 hores.  

A més, molts d’ells viuen exposats a la brutícia, el fum i altres perills mediambientals, com el sol, la pluja i el fred. Pateixen malalties cròniques com asma o disenteria i no poden accedir a hospitals públics, on els tracten amb hostilitat i indiferència. La societat els percep com a elements antisocials i com una vergonya per la comunitat.  

A través del District Welfare Committee (CWC) alguns d’aquests nens són traslladats a una família d’acollida o a una institució d’acollida, Child Care Institution, del govern o d’una ONG. 

People’s Action for Rural Awackening 

People’s Action for Rural Awackening (PARA) és una iniciativa d’acció social dels Salesians de Don Bosco. Les seves activitats cobreixen els Estats de Telangana i Andrah Pradesh.  

Van crear Ekalavya Children Home, una casa d’acollida per a nens del carrer que està reconeguda com a Child Care Institution (CCI), per tant, té llicència per donar acollida temporal. 

PARA ha sol·licitat col·laboració a Mans Unides per millorar les seves instal·lacions: col·locar una nova teulada per evitar filtracions d’aigua a l’edifici i que garanteixi que no es malmet la seva estructura, la instal·lació de plaques solars de major capacitat per augmentar el subministrament d’electricitat a la llar i, per últim, l’adquisició d’un nou tanc d’aigua que emmagatzemi més aigua potable als residents.  

Mans Unides contribueix amb el 82% del pressupost i PARA amb el 8%. El projecte contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) nº1 Posar fi a la pobresa

Altres projectes 

Recentment, Mans Unides ha finançat un altre projecte per reformar les cambres de bany d’ Ekalavya Children Home, que es trobaven en molt mal estat. Es van renovar les parets i els terres, la pintura i l’electricitat. A més, es van reemplaçar les portes i els sanitaris.

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete