Enfortiment comunitari i desenvolupament de mitjans de vida sostenibles a Ganjam - Vallès Oriental 2023

Es fa formació a dones pel seu desenvolupament civil i sistemes de vida, també als agricultors per aconseguir millors resultats en les collites i obtenir millors preus de venda. A més, es forma a joves perquè accedeixin a treballs dignes. 

Situació actual

El districte de Ganjam es troba situat al nord-est de l’Índia i té una extensió de 8.033 km2, on viuen 3,5 milions de persones. Als 24 llogarets hi ha població tribal o sense casta, els més pobres de la societat. Estan mal comunicats per camins de terra i sense accés als mínims serveis bàsics d’electricitat, higiene, salut o educació.

Són majoritàriament agricultors que obtenen molt poc de les seves collites, perquè fan servir mètodes molt arcaics i es veuen superats pels nous reptes que els planteja el canvi climàtic, l'esgotament dels sòls i els mals preus que obtenen en vendre els seus productes. No disposen d’associacions que els puguin defensar i ajudar a reclamar els seus drets i demanar ajudades econòmiques. Les llars en què el cap de família és una dona la situació encara es pitjor, perquè han de compaginar els treballs al camp, amb els de la casa i la cura dels fills.

La Congregació de les Germanes de Betània, des de 2017, treballa a l'àrea lluitant per mitigar la pobresa i millorar la situació de la població. Els problemes concrets que volen resoldre són:

  • Les dones no tenen representació a cap institució ni estan agrupades en federacions, òrgan per a l’obtenció de subvencions.
  • Les persones (homes i dones) del món agrícola no obtenen suficient producció i la comercialitzen a mals preus.
  • Les noies adolescents i la joventut migrant no accedeix a treballs dignes per falta de formació.

"Enfortiment comunitari i desenvolupament de mitjans de vida sostenibles a Ganjam"

Amb aquest projecte, la Congregació treballarà en els 24 llogarets, s’afegeixen 5 nous als 19 que portaven fins ara) durant els propers 2 anys en tres línies de treball: formacions a les dones per al desenvolupament civil (drets) i de sistemes de vidaformacions als agricultors per millorar els resultats en collites i obtenció de millors preus de vendaformacions a joves perquè accedeixin a treballs dignes.

Per tant, les activitats de formació es destinaran a:

  • 250 dones en drets socioeconòmics i habilitats de context local.
  • 250 dones en lideratge dels SHGs (comitès locals de mediació financera)
  • 250 dones en habilitats de gestió amb els funcionaris governamentals.
  • 200 camperols en tècniques de biofertilitzants, biopesticides i tècniques d'irrigació. Dels quals, a més a més, 50 en líders de clubs agrícoles en màrqueting i comercialització i 4 en reparació de les bombes d’aigua.
  • 700 camperols en processos de cultiu orgànic.
  • 13 noies en cursos de costura mòbil, ja que es compraran 5 noves màquines que s'afegiran a les 8 que tenen actualment.
  • 30 joves en els cursos de conducció, mecànica de motor, electricitat, fontaneria i reparació de mòbils.

El cost total del projecte és de 72.300 €. Mans Unides aporta el 91 % del total del projecte.

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete