Millora de la qualitat educativa mitjançant el suport extraescolar a Luena - Sabadell 2023

El projecte consisteix en la construcció d'una sala i un espai obert per realitzar diferents activitats de reforç escolar i, així, evitar l'abandó escolar, organitzar millor als alumnes per grups d'estudi, implementar noves metodologies de treball i facilitar reunions entre els pares i els professors. 

El Barri Alt de Lwena a la província de Moxico a Angola, és un dels barris més deprimits d'Angola. Està format per l'assentament de refugiats que van tornar de la guerra civil, ( 54.000 habitants). Les fortes pluges (6 mesos) i les escletxes de fins a 5 metres que formen les aigües, dificulten el pas de vehicles i el moviment dels alumnes, especialment dels que viuen més lluny de l'escola. El barri està format per cases disseminades fetes de terra i metall, sense aigua, energia ni sanejament i pateix el greu problema de la gestió d'escombraries, ja que rep les de tota la ciutat, generant un focus de malalties.

L'economia és molt inestable, basada en el comerç informal i agricultura en petits horts allunyats de la ciutat pel risc de l'existència de mines. Viuen per sota del nivell de pobresa, només fan un àpat al dia i la malnutrició provoca una elevada mortalitat, especialment infantil. La dona pateix desigualtats de gènere i queda al marge de l'educació. El 47% de la població és menor de 14 anys i en molts casos pateix falta d'atenció per ser de famílies desestructurades. Les taxes d’alfabetització són del 62%. En haver-hi poques possibilitats de treball i molta població en edat de treballar, amb poca formació, fàcilment es cau en la desesperança, alcoholisme i delinqüència. Existeixen deficients infraestructures sanitàries i educatives. Disposen de dues escoles públiques de primària i una de 1r Cicle de Secundària, que són incapaces de respondre a les necessitats, per la qual cosa molts nens queden fora del sistema educatiu i els joves es veuen abocats a un futur incert.

Les Esclaves del Divino Corazón arriben a aquest barri el 2008 i per intentar pal·liar la situació que troben, creen l'Escola Sagrat Cor. Van començar amb 3 aules amb els tres primers cursos de Primària. Amb el pas del temps, l'esforç de la Congregació i el suport de Mans Unides i altres ONGs, va creixent fins a arribar a comptar amb 900 alumnes, 12 aules, biblioteca, laboratori i oferir Educació infantil, Primària i 1 Cicle de Secundària. L'any 2015 es va iniciar la construcció d'una pista poliesportiva i una escola esportiva que ha servit per transmetre valors i reduir la diferència de gènere. L'escola supera allò pròpiament curricular i ofereix reforç escolar, reforç alimentari als més petits, formació als professors, xerrades formatives als alumnes sobre drets humans, igualtat de gènere, salut i té una especial atenció a les necessitats de les alumnes i dones adultes per qui s'ha creat una associació “La Porta Violeta”. Aquesta associació ha portat a la necessitat d'espais nous que facilitin les classes de reforç per evitar l'abandonament escolar, permetin organitzar als alumnes en grups d'estudi i als professors implementar metodologies més actives a través de treballs en grup, que permetin optimitzar el treball de professors en pràctiques dividint classes nombroses, i que facilitin reunions de pares i de professors.

Demanen a Mans Unides ajuda per la construcció d'una sala oberta multifuncional, de 80 m2 i d'un espai obert una sala circular de 10m de diàmetre, 78,54 m2 amb les que es podran atendre aquestes activitats, ja que l'ensenyança no sols resideix a les aules. Els beneficiaris seran els 900 alumnes i 45 professors de l'escola. Mans Unides aportarà el 86% i el soci local el 14%.

Contribueix al ODS número 4 Garanteix una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i número 5 Cerca de la igualtat de gènere i empoderament de dones i nenes.

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete