Accés a l'aigua potable i consum sostenible a la zona rural del poblat de Mbongo - Sabadell 2023

En el poblat de Mbongo i el barri periurbà de Yaundè, ambdós del Camerun (27 milions d´habitants), el 53% dels habitants tenen accés a un punt d'aigua saludable i el 13 % tenen aixeta a casa seva. Pateixen fortes carències d'energia elèctrica, encara que sí que n'hi ha una instal·lada al poble, la població pateix continuats talls i només funciona tres dies al mes aproximadament. Els homes es dediquen, principalment, al cultiu del cacau i les dones al cultiu de macabo, plàtans i cacauets... Alguns crien cabres, gallines i porcs. Tant els agricultors com els ramaders, aprofiten els actes socials, com ara els casaments, batejos i funerals, per vendre els seus productes i guanyar alguns diners que els permeti fer front al pagament de l'escolaritat dels seus fills i tirar endavant la seva família. Actualment, no tenen aigua potable, pateixen alta incidència de malalties gastrointestinals lligades al consum d'aigua en mal estat. Van a buscar aigua a 4 km de distància en una font de difícil accés, cosa que sol ser causa de freqüents caigudes, especialment en persones grans.

Des de l’Oficina de Desenvolupament Parroquial dels Mercedaris demanen a Mans Unides suport per proveir aigua potable a la població, i formar i capacitar al comitè de gestió de l'aigua pel nou recurs a fi que sigui sostenible i incideixi en la millora de la qualitat de vida i en la salut de la població de la zona. Per això mateix, amb el projecte "Accés a l'aigua potable i consum sostenible a la zona rural del poblat de Mbongo" es realitzaran tres perforacions d'uns 100 metres de profunditat i s’instal·larà una potent bomba manual, elèctrica i solar. Segons els casos, també les canalitzacions i pou cec, amb tancaments de totxos i portes metàl·liques per evitar l´accés d'animals, que tindran el seu lloc per beure just al costat, amb l'aigua que es perd quan les persones omplen els seus bidons pel consum.

Mans Unides també es fa càrrec de quatre sessions de formació dels drets humans, especialment del dret a l'aigua i a l'alimentació i la seva estreta relació amb la salut comunitària i desenvolupament personal. Aquest taller de formació tindrà una duració de 16 hores i serà impartit pel servei de formació de l'Hospital Sant Martín de Porres de Yaundé.

El soci local i els beneficiaris contribueixen amb un 12% del total del projecte i Mans Unides amb el 88%. Amb aquest projecte, que té una duració prevista de 15 mesos, es facilitarà l'accés a l'aigua potable a unes 600 famílies, cosa que suposa un total de 3.000 beneficiaris directes (1.155 dones i 1.450 homes).

Els ODS en què incideix són: (1) Fi de la Pobresa, (3) Salut i Benestar, (19) Reducció de Desigualtats i (6) Aigua Neta i Sanejament.

Para que Manos Unidas pueda llevar a cabo proyectos como este.

Dona

También te puede interesar

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete